Místo Padu používejte codimd.pirati.cz Pad není spolehlivý a můžete přijít o text během psaní. Pad není dlouhodobé úložiště. Texty si vždy zkopírujte a uložte (na fórum, mrak, ...). Kdokoliv je v Padu může změnit a smazat!
JavaScript license information